Back to Member Directory

Claude Badawy

Mr. Gowanda Electronics Corp.

Member Company

Gowanda Electronics Corp. Gowanda Electronics Corp. One Magnetics Parkway
Gowanda, NY 14070
http://www.gowanda.com
TTA Logo Manufacturer